Συχνές ερωτήσεις

Βρείτε εδώ απαντήσεις στα πιο συχνά ερωτήματα.

Η WATT+VOLT παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα στο ελληνικό διασυνδεδεμένο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή σε όλη την ηπειρωτική Ελλάδα και στα διασυνδεδεμένα νησιά (π.χ. Ιόνια νησιά, Σποράδες, Εύβοια, Άνδρος, Τήνος, Θάσος, Κύθηρα, Σαλαμίνα, Αίγινα κ.α.) αλλά και σε κάποια νησιά που δεν ανήκουν στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, όπως Κρήτη και Ρόδο. Στα νησιά που δεν είναι διασυνδεδεμένα με την ηπειρωτική Ελλάδα, εκ του νόμου, μέχρι και σήμερα αποκλειστικός Προμηθευτής παραμένει η ΔΕΗ.

Η WATT+VOLT μπορεί να σας προσφέρει λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας, βοηθώντας σας να σχηματίσετε μία ξεκάθαρη εικόνα για την ενέργεια που καταναλώνετε, χωρίς κρυφές χρεώσεις, απλά και γρήγορα, έχοντας ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με άλλους προμηθευτές. Επιπλέον με τις ενεργειακές υπηρεσίες που έχουμε εντάξει στο πλαίσιο της δραστηριότητάς μας έχοντας ως στόχο τη μείωση του κόστους σας σε ηλεκτρική ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος, μπορείτε κάθε στιγμή να ελέγχετε τις απώλειες σε ενέργεια του χώρου σας και να καταναλώνετε την ενέργεια που πραγματικά χρειάζεστε ενώ η ποιότητα και τάση στο ρεύμα δεν αλλάζει.

Στη περίπτωση της Χαμηλής Τάσης (ΧΤ) οι τιμές είναι καθορισμένες και δημοσιευμένες. Στην περίπτωση της Μέσης Τάσης (ΜΤ) υπολογίζονται κατά περίπτωση.

Η συχνότητα τιμολόγησης είναι μηνιαία σε οποιοδήποτε πακέτο ή πρόγραμμα ενταχθείτε ενώ ο εκκαθαριστικός λογαριασμός εκδίδεται σε τετραμηνιαία βάση. Με αυτόν τον τρόπο, γνωρίζετε με ακρίβεια το ποσό που δαπανάται σε ηλεκτρικό ρεύμα κάθε μήνα, γεγονός που σας βοηθά στον γενικότερο προϋπολογισμό των εξόδων σας.

Η συνολική αξία του λογαριασμού κατανάλωσης αποτελείται από τέσσερις συνιστώσες: (α) τη χρέωση για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, (β) τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις, που είναι η Χρέωση Χρήσης Συστήματος Μεταφοράς, οι Λοιπές Επιβαρύνσεις του Συστήματος Μεταφοράς, η Χρέωση Χρήσης Δικτύου Διανομής και οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας, (γ) τους φόρους και τέλη, που είναι το Ειδικό Τέλος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης και το Δικαίωμα Εκτέλεσης Τελωνειακών Εργασιών (ΔΕΤΕ), και (δ) οι χρεώσεις υπέρ τρίτων, που είναι τα Δημοτικά Τέλη, το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) και το τέλος της ΕΡΤ. Η WATT + VOLT δύναται να δώσει εκπτώσεις μόνο στην πρώτη κατηγορία χρεώσεων, διότι οι λοιπές είναι υποχρεωτικές, ίδιες για όλους τους Προμηθευτές, αποφασίζονται και επιβάλλονται με Υπουργικές Αποφάσεις, και αποδίδονται από την WATT + VOLT σε Τρίτους Φορείς (π.χ. ΑΔΜΗΕ, τελωνείο, κ.α.) όπως λαμβάνονται από τον πελάτη κατά τη διαδικασία της τιμολόγησης.

Μετά την εκπροσώπησή σας από την WATT+VOLT, θα λαμβάνετε ενιαίο λογαριασμό που θα αφορά τη συνολική χρέωση των τεσσάρων παραπάνω χρεώσεων (όπως φαίνονται στην παραπάνω ερώτηση).

Μέσω φυσικού ταχυδρομείου, σε έντυπη μορφή. Εφόσον επιθυμείτε, μπορείτε να λαμβάνετε το λογαριασμό και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σε αρχείο PDF (e-billing)

Σε οποιαδήποτε Τράπεζα φαίνεται πάνω στο έντυπο του λογαριασμού κατανάλωσης, χρησιμοποιώντας το έντυπο της ταχυπληρωμής σε όλα τα καταστήματα των ΕΛΤΑ, με Πάγια Εντολή για να κερδίζετε χρόνο από τις ουρές και την ταλαιπωρία και να χρεώνεται αυτόματα ο λογαριασμός σας με το ακριβές ποσό χρέωσης και με πιστωτική κάρτα με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης. Επίσης ενεργοποιώντας το λογαριασμό σας στο mywatt, επωφελείστε από τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες που σχεδιάσαμε για εσάς και εξοφλείτε ηλεκτρονικά το λογαριασμό σας απλά, γρήγορα και με απόλυτη ασφάλεια .Κάθε λογαριασμός πρέπει να εξοφλείται μέσα σε 10 ημέρες από την έκδοσή του και, σε κάθε περίπτωση, όχι αργότερα από την τελευταία ημέρα του μήνα κατά τον οποίο εκδόθηκε.

Το μόνο που χρειάζεται είναι η συμπλήρωση της Αίτησης τηλεφωνικά και ο τελευταίος εκκαθαριστικός λογαριασμός της ΔΕΗ ή οποιουδήποτε άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. Εναλλακτικά μπορείτε να καλέστε στο 2311240000, για να μιλήσετε απευθείας με εκπρόσωπο της εταιρείας μας. Δεν απαιτείται καμία επιβάρυνση ή επιπλέον αλλαγή στους υφιστάμενους μετρητές και στο δίκτυο.

Η Διαδοχή Πελάτη είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει ο καταναλωτής για να δηλώσει στον Προμηθευτή του ότι θα αλλάξει ο χρήστης της εγκατάστασης ενός ακινήτου, για το σκοπό της έκδοσης των λογαριασμών κατανάλωσης σύμφωνα με τη μεταξύ τους σύμβαση. Παραδείγματα περιπτώσεων που απαιτούν τέτοια αλλαγή είναι: α) κατά τη μίσθωση ενός ακινήτου, όπου ο ενοικιαστής είναι ο χρήστης του ακινήτου και ο καταναλωτής ηλεκτρικής ενέργειας αυτού, ενώ κύριος του ακινήτου παραμένει ο εκμισθωτής/ ιδιοκτήτης, β) κατά την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου σε πρόσωπο άλλο από τον ιδιοκτήτη και αναγραφόμενο στο λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, ή γ) κατά την πώληση ακινήτου ή μεταβίβαση ιδιοκτησίας. Η δήλωση αλλαγής χρήστη είναι απαραίτητη, έτσι ώστε να εκδίδονται οι λογαριασμοί στο όνομα του καταναλωτή που είναι υπόχρεος απέναντι στον Προμηθευτή για την εξόφληση των λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο καταναλωτής αυτός, και όχι στο όνομα του προηγούμενου χρήστη ή ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση που ο νέος χρήστης ενός ακινήτου (π.χ. νέος ενοικιαστής ή ιδιοκτήτης) θελήσει να αλλάξει Προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας (να εκπροσωπείται από την WATT+VOLT), θα πρέπει να εφαρμόσει τη διαδικασία Διαδοχής Πελάτη με αλλαγή Προμηθευτή, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα: Βήμα 1. Υποβάλλει τη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η.Ε.) στην WATT+VOLT. Βήμα 2. Μαζί με την Αίτηση Προμήθειας, θα πρέπει να προσκομίσει επιπρόσθετα δικαιολογητικά, προκειμένου να τεκμηριώνεται ότι ο χρήστης έχει δικαίωμα χρήσης του ακινήτου που τον αφορά, όπως π.χ. θεωρημένο μισθωτήριο, συμβόλαιο αγοράς, εξουσιοδότηση, υπεύθυνη δήλωση, κλπ. Βήμα 3. Στη σχετική Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας θα πρέπει να αναγράφεται και το ονοματεπώνυμο του προηγούμενου Πελάτη (όπως προκύπτει από τον τελευταίο λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος του ακινήτου) και να επισημαίνεται ότι πρόκειται για «Διαδοχή Πελάτη». Προσοχή: Σε κάθε περίπτωση, αν έχει λήξει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) του ακινήτου από ιδιώτη ηλεκτρολόγο, τότε ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να καταθέσει ενημερωμένη ΥΔΕ στο Διαχειριστή του Δικτύου μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα. Υπενθυμίζεται, ότι η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου. Εάν η εγκατάσταση ενός ακινήτου δεν έχει επικαιροποιημένη ΥΔΕ, τότε ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής τυπικά μπορεί να την αποσυνδέσει.

Η σύμβαση παροχής ηλεκτρικού ρεύματος είναι αορίστου χρόνου. Παρόλα αυτά δικαιούστε να την προσβάλετε χωρίς να επωμισθείτε καμία επιβάρυνση. Η προσβολή αυτή καθίσταται ενεργή με το πέρας 45 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία υποβολής της.

Η εγγύηση επιστρέφεται από τη ΔΕΗ μέσω συμψηφισμού, στον τελικό εκκαθαριστικό λογαριασμό κατανάλωσης. Εσείς καταθέτετε με τη σειρά σας το ποσό της εγγύησης που έχετε συμφωνήσει με τη WATT+VOLT για την εκπροσώπησή σας, αφού λάβετε τον πρώτο λογαριασμό σας.

Δεν μένετε ούτε λεπτό χωρίς ρεύμα διότι η αλλαγή εκπροσώπησης είναι καθαρά λογιστική. Αλλάζουν ορισμένες εγγραφές στα αρχεία του Διαχειριστή του Δικτύου, και γίνεται αυτόματα η αλλαγή της εκπροσώπησης του πελάτη. Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) θα συνεχίσει να είναι υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή λειτουργία του δικτύου και την αδιάλειπτη τροφοδότηση του συνόλου των καταναλωτών, όπως ήταν και πριν.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Δείτε αναλυτικά τα τηλέφωνα που ισχύουν εδώ ή επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.deddie.gr.

Θα πρέπει να συμπληρώσετε το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ και να το αποστείλετε με φαξ στο: 210 3619835 ή με e-mail: [email protected]. Κατεβάστε εδώ το ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ.

Την ευθύνη των μετρήσεων για τους μετρητές χαμηλής τάσης την έχει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ). Για τη Μέση και Υψηλή Τάση, υπεύθυνος είναι ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ).Τις μετρήσεις αυτές τις στέλνουν στην WATT+VOLT, η οποία εκτελεί την τιμολόγηση βάσει των μετρήσεων αυτών.

Σ’ αυτήν την περίπτωση πρέπει να στείλετε έγγραφη καταγγελία στην WATT+VOLT για την αμφισβήτηση της μέτρησης. H WATT+VOLT δεσμεύεται να ελέγξει το θέμα, και να προωθήσει το αίτημά σας στον ΔΕΔΔΗΕ προς διερεύνηση. Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε αναφορικά με την απάντηση του ΔΕΔΔΗΕ επί του αιτήματος.

Σε καμία περίπτωση. Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ανεξάρτητος φορέας και οι υπηρεσίες του παρέχονται ισότιμα προς όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως από ποιον πάροχο τιμολογούνται.

Σε περίπτωση που έχει βλάβη ο μετρητής σας και χρειάζεται να γίνει έλεγχος, θα πρέπει να ενημερωθεί ο ΔΕΔΔΗΕ (ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας). Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει να συμπληρώσετε την ΑΙΤΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΕΤΡΗΤΗ (πατήστε εδώ για να την κατεβάσετε) και να την αποστείλετε είτε στην WATT+VOLT με e-mail: [email protected] ή με φαξ: 210 3619835 υπόψιν του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών, είτε απευθείας στα γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ (διεύθυνση: Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5, 117 43 Αθήνα, τηλ: 210 9281698, e-mail: [email protected]). Στην αίτηση θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα εξής πεδία: 1. Αριθμός μετρητή 2. Ονοματεπώνυμο 3. Διεύθυνση 4. Ποσό σε ΕΥΡΩ* 5. Τόπος 6. Ημερομηνία 7. Υπογραφή * Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο μετρητής λειτουργεί κανονικά ή με προσέγγιση 5%, τότε θα επιβαρυνθείτε με το αντίστοιχο παρακάτω κόστος ελέγχου: – 29,35€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή μονοφασικής παροχής – 38,15€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή τριφασικής παροχής – 61,63€ συν Φ.Π.Α. για μετρητή τριφασικής παροχής μέσω Μ/Σ εντάσεως ή παροχής Μέσης Τάσης Αν όμως ο έλεγχος δείξει ότι ο μετρητής δε λειτουργούσε σωστά, θα γίνει διόρθωση του λογαριασμού και αντικατάσταση του μετρητή χωρίς καμία χρέωση. Για αυτό σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει πρωτίστως να κάνετε το δικό σας έλεγχο κλείνοντας το γενικό διακόπτη στον πίνακά σας (εσωτερική εγκατάσταση) και να ελέγξετε αν ο δίσκος του μετρητή περιστρέφεται (καταγράφει ενέργεια). Στην περίπτωση που ο δίσκος περιστρέφεται, αυτό σημαίνει ότι πιθανόν υπάρχει διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και θα πρέπει να καλέσετε άμεσα ηλεκτρολόγο, για να προβεί σε έλεγχο της εσωτερική σας ηλεκτρικής εγκατάστασης. Σε άλλη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθήσετε την παραπάνω διαδικασία. Για περισσότερες πληροφορίες που είναι σημαντικό να γνωρίζετε (όπως για παράδειγμα το ποσό χρέωσης που θα επιβαρυνθείτε εάν αρνηθείτε τον έλεγχο κατά την επιτόπια επίσκεψη του συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ) επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.deddie.gr/el/upiresies/vlaves-diakopes-reumatos/vlaves-xrisimes-plirofories.

Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) αποσκοπεί στο να τηρούνται οι κανόνες και η Νομοθεσία που αφορούν τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, έτσι ώστε να κατασκευάζονται και να διατηρούνται πραγματικά ασφαλείς και λειτουργικές για τους ιδιοκτήτες ή τους χρήστες τους, προκειμένου να μειωθούν τα ατυχήματα (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια) που προέρχονται από το ηλεκτρικό ρεύμα. Η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) άλλαξε και τροποποιήθηκε πρόσφατα με την Φ.50/503/163 (ΦΕΚ 884 Β 15.05.2011) και η πλήρης εφαρμογή της νέας ΥΔΕ ξεκίνησε από την 01.11.2011.Η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική βάσει Νομοθεσίας καθώς χωρίς αυτήν, δεν μπορεί να ηλεκτροδοτηθεί μία νέα εγκατάσταση ή μια παλιά στην οποία έχει διακοπεί η ηλεκτροδότησή της λόγω ανάγκης επανελέγχου. Την ΥΔΕ συντάσσει ο ηλεκτρολόγος με την οποία δηλώνει ότι η εγκατάσταση που περιγράφεται σε αυτήν: Είναι κατασκευασμένη με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία. Έχει ελεγχθεί από τον ίδιο τον ηλεκτρολόγο που την υπογράφει, με βάση επίσης την ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία, για να επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής. Έχει γίνει επανέλεγχος μιας υπάρχουσας εγκατάστασης, για να επιβεβαιώσει επίσης ότι ασφαλής. Παραδίδεται η εγκατάσταση από τον ηλεκτρολόγο στον ιδιοκτήτη ή τον χρήστη της και του παρέχει την προβλεπόμενη ασφάλεια από ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά και από κακή λειτουργία. Η ΥΔΕ κρίνεται απαραίτητη, καθώς ωφελεί στα εξής: – στο να εντοπίζονται και να αναλαμβάνουν τις ευθύνες τους οι ιδιοκτήτες, οι χρήστες αλλά και οι ηλεκτρολόγοι που δεν τηρούν την νομοθεσία η οποία αφορά τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις – στο να αποδίδονται ευθύνες σε περιπτώσεις ατυχημάτων (ηλεκτροπληξίες, πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια).

Υπάρχει νομική υποχρέωση για την ανανέωσή της. Με βάση την Υπουργική Απόφαση Φ.7.5/1816/88 της 27/02/2004 που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 470 της 05/03/2004, η ΥΔΕ είναι υποχρεωτική για αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίησή της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής: Για κατοικίες και ανάλογους χώρους, τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια. Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά, τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια. Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού, τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο. Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στην ύπαιθρο (πισίνες, μαρίνες, κάμπινγκ) τουλάχιστον κάθε 1 χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης. Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον προκύπτει αλλαγή χρήσης της εγκατάστασης.
Για όλες τις παραπάνω κατηγορίες εφόσον η εγκατάσταση πληγεί από θεομηνίες (πλημμύρες, σεισμούς).
Μετά από σοβαρά ατυχήματα ή συμβάντα (πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία).
Για να κατεβάσετε το νέο έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) πατήστε εδώ.
Για Συχνές Ερωτήσεις & Έγγραφα που συνοδεύουν την ΥΔΕ, πατήστε εδώ.

Ζήτησε να σε καλέσουμε χωρίς κόστος

Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00 - 21:00, εκτός αργιών.
Αιτήματα εκτός ωραρίου εξυπηρετούνται την επόμενη εργάσιμη.